MAKE A RESERVATION

Vận chuyển

Nhân viên dịch vụ của chúng tôi sẽ bố trí dịch vụ đưa đón bằng xe riêng hoặc xe buýt dành cho khách đoàn khi có nhu cầu.

Vui lòng liên hệ sales@thepalmyhotel.vn để biết thêm thông tin.